085- 060 5440

maandag t/m zaterdag
8:00 tot 16:30

Elektrotechnisch

Tegenwoordig zijn elektrische voorzieningen niet meer weg te denken. Bij storingen of wanneer uitbreidingen of aanpassingen aan de elektrische installatie vereist zijn, is het dan ook van belang dat u zo spoedig mogelijk vakkundig geholpen wordt. Wij zijn uw professionele partner in het aanbrengen, aanpassen en/of onderhouden van uiteenlopende elektrotechnische installaties.

Elektrotechnische werkzaamheden

Elektro techniek

Uw instrumentarium moet blijven werken, uw computers mogen niet uitvallen en uw praktijk moet te allen tijde kunnen doordraaien. Wij gebruiken uitsluitend hoogwaardige kwaliteitsproducten en werken conform de NEN-normeringen. Problemen worden hierdoor al in de kiem gesmoord tijdens de elektra-installatie. Maar ook wanneer u een stopcontact wenst of bijvoorbeeld verlichting geplaatst wil hebben neem dan contact met ons op.

Opsomming van de werkzaamheden

  • Licht en kracht installaties
  • Verlichting installaties 
  • Het onderhouden van elektrotechnische en/of en verlichting installaties.
  • Elektra keuringen (NEN 3140) van uw praktijk
  • Renovaties van de elektrische installaties 
  • Storingen in de elektrische installaties 
  • Elektra uitbreidingen 

Onze werkzaamheden  zijn onder anderen het trekken van kabels, plaatsen van goot, patchen van kabels en het testen van de netwerkkabels maar natuurlijk ook het repareren van gebroken kabels, het oplossen van storingen of het herindelen en aanpassen van een huidig systeem. Zelf het certificeren van uw netwerk is uiteraard mogelijk bij ons.

 

diensten

extra groep aanleggen

aardlekschakelaar (bij)plaatsen

stroompunten uitbreiden

schakelmateriaal

elektrische installatie KEURINGEN

groepenverklaring maken

verbruiksmetingen

elektrische veiligheidskeuring

BRANDVEILIGHEIDSNORMEN VOOR KABELS

De afgelopen jaren zijn er gemiddeld zo’n 4.000 dodelijke slachtoffers gevallen door brand. 90% van deze dodelijke slachtoffers kwam in aanraking met brand binnen een gebouw. Om die reden stelt Europa via de Contstruction Products Regulation (CPR) strengere eisen met betrekking tot het veiligheidsniveau van gebouwen. CPR is de Europese regelgeving voor bouwproducten met als belangrijkste doel het verschaffen van betrouwbare en eenduidige informatie voor bouwwerken, gebouwen en civieltechnische werken.

nen: 8012

In combinatie met NEN 1010 kan worden bepaald voor welke ruimten en onder welke gebruiksomstandigheden bijvoorbeeld halogeenvrije kabels verplicht zijn. Elektrische leidingen die bedoeld zijn voor het functioneren en de instandhouding van bouwwerken vallen onder de Europese verordening voor bouwproducten, de Construction Products Regulation (CPR) met betrekking tot hun gedrag bij brand. Elektrische leidingen worden in deze CPR geclassificeerd in verschillende (brand)klassen. NEN 8012 geeft aan wanneer welke (brand)classificatie moet worden toegepast.