085- 060 5440

maandag t/m zaterdag
8:00 tot 16:30

Verlichting

 compromisloze kwaliteit in dentale werkplekverlichting met volspectrum daglicht. De specifieke behoefte aan licht op de werkplek van tandarts, orthodontist, mondhygiënist, kaakchirurg, implantoloog, tandtechnieker of tandprotheticus staat bij ons centraal.

praktijkverlichting

optimale verlichting

Wij leveren compromisloze dentale werkplekverlichting. De specifieke werkplekverlichtingsbehoefte van een tandarts, orthodontist, mondhygiënist, kaakchirurg,  implantoloog, tandtechnieker en tandprotheticus staat bij ons centraal.

De juiste tandartspraktijkverlichting verhoogt uw productiviteit, draagt bij aan de gezondheid van u en uw werknemers en creëert daardoor een comfortabele werkomgeving.

Het is belangrijk dat u onze verlichting in uw praktijk ervaart. Wij kunnen uw praktijk bezoeken voor het uitvoeren van een lichtmeting en het demonstreren van onze verlichting boven uw behandelstoel. Het is ook mogelijk het licht te ervaren in een referentiepraktijk. 

Veel voorkomende klachten als gevolg van verkeerde werkveldverlichting:

 • branderige ogen
 • vermoeidheid
 • concentratie problemen
 • niet goed kleur kunnen bepalen
 • slechte contrast weergave

Juiste lichtsterkte

Voor optimale werkplekverlichting van een tandarts kan men de verhouding van 10 : 1 : 0,5 gebruiken. Dit als verhouding tussen de verlichting van de mondholte met de operatielamp (20.000 lux voor de tandartslamp, zoals we veelal zien gebruiken, nieuwere led operatielampen hebben vaak zelfs de mogelijkheid van hogere standen van 20.000-55.000 lux ), de directe omgeving van de mond (2.000 lux) en de verlichtingssterkte in de rest van de behandelkamer (800 tot 1.000 lux).

Iedere ruimte stelt op basis van gebruik, afmeting en kleurstelling van muren en plafond andere eisen. Deze factoren hebben direct invloed op de hoeveelheid en het wattage daglicht-ledverlichting die in de betreffende ruimte dienen te worden geplaatst. Tandartsen, mondhygiënisten en tandtechniekers werken in een relatief kleine werkomgeving en dienen rekening te houden met de volgende factoren die invloed hebben op de juiste keuze voor algemene werkverlichting. De Europese norm voor het aanbevolen verlichtingsniveau is vastgelegd in de NEN 12464-1. Deze norm passen wij dan ook toe in uw praktijk.

FINANCIEEL VOORDEEL

Besparing

Gloei- en halogeenlampen vervangen door ledlampen is een slimme zet, zelfs als de lampen nog goed werken. Een ledlamp is 85% zuiniger dan een gloeilamp en verbruikt 75% minder stroom dan een halogeenlamp. Er bestaan ledlampen in vrijwel alle soorten, maten en tinten. Hoewel de aanschafprijs hoger ligt, betaal je op de lange termijn veel minder voor led door het lage verbruik en de lange levensduur.

Je kunt flink energie besparen door je tandartspraktijk efficiënt te verlichten. Bijna alle (99%) impact van verlichting op het milieu komt door de elektriciteit die nodig is om lampen te laten branden. Daarom is het niet zonde om werkende onzuinige lampen te vervangen door led. De energie die het kost om een ledlamp te produceren win je binnen 300 branduren terug.

Het overstappen van TL verlichting naar LED levert u diverse directe en indirecte besparingen op. Alle besparingen leiden uiteindelijk tot financiële voordelen en een lagere belasting van natuur en milieu.

Subsidies

Investeringen in LED-armaturen, lichtregelapparatuur en in LED-buizen komen in aanmerking voor de EIA, zoals hieronder toegelicht en verder omschreven in de Energielijst. Alleen het meest energiezuinige systeem of methode wordt ondersteund door de EIA.

LED-armaturen

U meldt LED-armaturen waar de LED-chip of -module volledig is geïntegreerd in de armatuur, onder code 210506.

Er is onderscheid tussen aan de ene kant LED-spots en -downlighters en aan de andere kant de overige LED-armaturen, anders dan met LED-buizen:

 • Code 210506 A
  LED-spots en -downlighters meldt u onder code 210506 A. Deze spots en downlighters moeten een specifieke lichtstroom hebben van ten minste 110 lm/W en een powerfactor van ten minste 0,90.
 • Code 210506 B
  De overige LED-armaturen, anders dan met LED-buizen, meldt u onder code 210506 B. Deze LED-armaturen moeten een specifieke lichtstroom hebben van ten minste 125 lm/W en een powerfactor van ten minste 0,90.

 

LED-spots, LED-downlighters en overige LED-armaturen komen alleen voor de EIA in aanmerking als deze toegepast worden in of bij bestaande bedrijfsgebouwen.

Voorbeeld

U investeert in 100 stuks LED-panelen (210506 B) en 50 stuks LED-downlights (210506 A) voor een totaal bedrag van € 11.750. Omdat armaturen worden afgetopt, moet u per armatuur bekijken welk bedrag in aanmerking komt.

 1. Voor de LED-panelen betaalde u € 75 per stuk, totaal € 7.500. De LED-panelen hebben een lichtstroom van 4.100 lumen per paneel, totaal 410.000 lumen. Met het berekende aantal lumen is het maximale bedrag dat voor de EIA in aanmerking komt als volgt te berekenen: (410.000 lumen / 1.000 lumen) x € 25 = € 10.250,00. Uw investering voor de LED-panelen is lager dan dit bedrag, waardoor uw investering van € 7.500 voor de LED-panelen volledig voor de EIA in aanmerking komt.
 2. Voor de LED-downlights betaalde u € 85 per stuk, totaal € 4.250. De LED-downlights hebben een lichtstroom van 3.000 lumen per downlight, totaal 150.000 lumen. Met het berekende aantal lumen is het maximale bedrag dat voor EIA in aanmerking komt als volgt te berekenen: (150.000 lumen / 1.000 lumen) x € 25 = € 3.750. Uw investering voor de LED-downlights is hoger dan het maximale bedrag dat in aanmerking komt, waardoor u maximaal € 3.750 kunt melden.

Totaal komt in aanmerking € 7.500 + € 3.750 = € 11.250. Bij het indienen van uw aanvraag geeft u het totaal aantal lumen aan dat in aanmerking komt: (€ 11.250 * 1000 lumen) / € 25 = 450.000 lumen.


LED-buizen met een geïntegreerde driver komen niet in aanmerking voor de EIA. Er komen alleen LED-buizen in aanmerking die toegepast worden in of bij bestaande bedrijfsgebouwen.

Lumen is de som van al het uitgestraalde licht ongeacht de richting waarin het licht straalt. Lumen is, net als lux en candela, een zogenaamde fotometrische eenheid wat betekent dat er rekening wordt gehouden met het menselijk oog bij het bepalen van de hoeveelheid lumen die een lichtbron uitstraalt.

Dit is noodzakelijk omdat sommige mensen bepaalde kleuren beter zien dan andere. Als we één Watt vermogen in een lichtbron stoppen die één kleur uitstraalt van bijvoorbeeld 550 nm (groen), dan geeft deze lichtbron 683 lumen. Stoppen we deze zelfde hoeveelheid Watt in een lichtbron die 650 nm (oranje) uitstraalt, dan geeft deze lichtbron slechts 73 lumen.

Tussen verschillende tinten warm wit kan, bij dezelfde hoeveelheid Watt, al een groot verschil zitten tussen het aantal lumen. Naast het wattage is de kleurtemperatuur in Kelvin daarom dus ook belangrijk om mee te nemen.

Dit is ook een eenheid van lichtsterkte. De hoeveelheid lux zegt hoeveel licht (lumen) er op een bepaald oppervlak terecht komt. Eigenlijk zegt de luxwaarde daarom meer dan de hoeveelheid lumen. Dit is dan ook de reden dat richtlijnen op het gebied van licht het meest uitgedrukt worden in de hoeveel licht in lux die nodig is op een bepaalde plek. Je kunt alleen nooit van te voren exact aangeven wat de luxwaarde voor een armatuur is. Dit omdat dat in verband staat met de betreffende ruimte (afmeting, kleursamenstelling etc.).

Het verschil tussen lumen en lux is dus: lumen is de lichtsterkte van een lichtbron gemeten op 1 meter afstand van de lichtbron. Lux is de lichtsterkte gemeten op de werkplek.

De lux waarde is van belang om de juiste verlichtingssterkte te bepalen bij bepaalde werkzaamheden. Bij een bepaalde taak voldoet de ene verlichtingssterkte beter dan de andere. Voor precisiewerkzaamheden is veel licht wenselijk. Voor dentale werkzaamheden is in verhouding nog meer licht nodig; dit omdat de overgang van de lichtbundel van een operatielamp die de mond verlicht maximaal 10:1 dient te zijn zodat de ogen een acceptabele overgang hebben. Bij moderne dentale led operatielampen kan men de lichtsterkte instellen van 8.000 tot 55.000 lux.

De lux waarde wordt bepaald door het aantal candela’s. Het woord ‘candela’ is afgeleid van het Latijn en betekent kaars. Eén candala komt hierbij ongeveer overeen met de verlichtingssterkte van één gewone kaars. Eén lux komt overeen met de verlichtingssterkte van één candela op een oppervlak.

De luxwaarde kan worden gemeten met een luxmeter. Voor een te realiseren verlichte ruimte kan men de luxwaarde uitrekenen middels lichtberekeningsprogramma’s.

De luxwaarde dient op de werkplek gemeten te worden. De werkplek voor een tandarts is het midden van de hoofdsteun van de behandelstoel in werkstand (liggend).

Iedere ruimte stelt op basis van gebruik, afmetingen en kleuren van muren, vloeren en plafond andere eisen aan de verdeling en plaatsing van verlichting. Voor ruimte met een hoog plafond kan het raadzaam zijn om te kiezen voor directe en indirecte verlichting. Dit door een direct/ indirect armatuur af te hangen aan staaldraad waarbij het armatuur zowel naar beneden als naar boven schijnt. Via de reflectie van wanden en plafond krijgt men een juiste lichtverdeling waarbij de licht overgang geleidelijk wordt. Dentled panelen zijn voorzien van prisma’s welke zorgen voor een brede lichtspreidingshoek waardoor in veel gevallen ook hiermee een optimale lichtverdeling optreedt. Een optimale lichtverdeling kan omschreven worden als een geleidelijke overgang van lichtsterkte in een ruimte.

Natuurlijk daglicht is voor mens en dier het beste licht om goed te kunnen waarnemen. Daglicht hebben we immers nodig. De evolutie heeft ons in de buitenlucht gevormd tot de mens die de aarde nu bewoont. De mens is niet gemaakt om altijd binnen te leven, maar dat heeft zich voor een deel wel zo gevormd. Om in een onnatuurlijke ruimte zo goed mogelijk te kunnen functioneren en waarnemen is daglicht op de werkplek aan te raden.

De kleurtemperatuur vertelt ons iets over de lichtkleur die een lamp produceert. Deze wordt meestal uitgedrukt in Kelvin (K). Hoe lager de Kelvin-waarde, hoe roder het licht en hoe hoger de Kelvin-waarde, hoe blauwer het licht. Kaarslicht heeft bijvoorbeeld een lichttemperatuur van ongeveer 2000 Kelvin, een halogeenlamp zit meestal rond de 2800 à 3000 Kelvin en (volspectrum) daglicht op 5800/6500 Kelvin.

Dentled daglichtlampen zijn ledlampjes die daglicht simuleren. Deze daglichtlampen bevatten alle kleuren die in het natuurlijke daglicht voorkomen. Al deze kleuren/frequenties hebben in Dentled verhoudingen die bijna identiek zijn aan natuurlijk daglicht. De (CRI) kleurweergave of Ra is een gestandaardiseerde schaal van 0 tot 100. 100 staat hier gelijk met werkelijk daglicht. Het daglicht is een samenstelling van diverse kleuren van het volledige kleurenspectrum. De Ra-waarde duidt aan in welke mate de kleuren aanwezig zijn in de lichtbron. Ra 80 bevat dan 80 % van de kleuren, hierin kan bijvoorbeeld minder groen zitten dan bij een Ra 90. De RA waarde van Dentled is 93.5. Dentled noemen we daarom ook wel volspectrumdaglicht.

Omdat onze ogen zich niet hoeven aan te passen in een daglichtomgeving wordt de “oogtaak” aanzienlijk ontlast. Dit leidt direct tot minder energieverbruik van de betreffende tandarts mondhygiënist of tandtechnieker. Dentled verlichting wordt daarom als rustig, aangenaam licht ervaren ondanks de hoge luxwaarde die we ermee garanderen in een behandelkamer.

Daarnaast is daglicht ideaal voor kleurbepaling (u loopt in een winkel niet voor niets naar buiten om de kleur van een kledingstuk te kunnen beoordelen in het daglicht). Daglicht stimuleert ook de aanmaak van vitamine D.

We kunnen bij Led verlichting onderscheid maken tussen flikker-trillingvrije en niet flikker-trillingvrije Led verlichting. Wat is het verschil?

Niet trillingvrije led verlichting wordt aangestuurd met een (standaard) 50 Hz driver (50 knipperingen per seconde). Deze knipperingen nemen wij bewust of onbewust waar, waardoor onze ogen heel hard moeten werken om deze knipperingen te verwerken.

Veel mensen ervaren werken in licht aangestuurd met 50 Hz drivers als vermoeiend en krijgen last van branderige ogen en/ of hoofdpijn.

Bij de trillingvrije drivers is er sprake van aanzienlijk hogere Hertz die door ons niet meer is waar te nemen. Het licht is daardoor zeer constant, onze ogen nemen de knipperingen niet waar. Dit ontlast de oogtaak en bespaart enorm veel energie bij tandarts, mondhygiënist of tandtechnieker. Dit trillingvrije licht wordt daarom als rustig en prettig ervaren.

De afgelopen jaren zijn er gemiddeld zo’n 4.000 dodelijke slachtoffers gevallen door brand. 90% van deze dodelijke slachtoffers kwam in aanraking met brand binnen een gebouw. Om die reden stelt Europa via de Contstruction Products Regulation (CPR) strengere eisen met betrekking tot het veiligheidsniveau van gebouwen. CPR is de Europese regelgeving voor bouwproducten met als belangrijkste doel het verschaffen van betrouwbare en eenduidige informatie voor bouwwerken, gebouwen en civieltechnische werken.

nen: 8012

In combinatie met NEN 1010 kan worden bepaald voor welke ruimten en onder welke gebruiksomstandigheden bijvoorbeeld halogeenvrije kabels verplicht zijn. Elektrische leidingen die bedoeld zijn voor het functioneren en de instandhouding van bouwwerken vallen onder de Europese verordening voor bouwproducten, de Construction Products Regulation (CPR) met betrekking tot hun gedrag bij brand. Elektrische leidingen worden in deze CPR geclassificeerd in verschillende (brand)klassen. NEN 8012 geeft aan wanneer welke (brand)classificatie moet worden toegepast.